ALIVE Leadership

Be the leader who inspires performance

Kerstin Weibull Lundberg
Free

ALIVE Ledarskap - Mini kurs

Från ledarskaps teori till ledarskapsträning. I den här minikursen ger vi dig ett smakprov på hur du kan återuppfinna dig själv i ditt ledarskap varje dag.

Kerstin Weibull Lundberg

ALIVE Cirkel Handledarutbildning

ALIVE Cirkel Handledarutbildning 12 veckor av Intuitivt Ledarskap

Kerstin Weibull Lundberg
Free

ALIVE Leadership Mini Course

From Leadership theory to real leadership training . How you can reinvent yourself in your leadership each day

Kerstin Weibull Lundberg
$97.00

ALIVE Leadership Summit - Full Week

Get lifetime access to the ALIVE LEADERSHIP SUMMIT 2017 December 11-15. Learn from the Leadership Experts about Authenticity, Listening skills, Intentional presence, Value awareness and Energy management. Audio, Video and documentations

Kerstin Weibull Lundberg

ALIVE Workshops med hästar

Det här är ditt stöd på resan till att bli en ALIVE och Intuitiv ledare. Den här kursen innehåller i 6 ALIVE Worskhops med hästar samt allt det material vi skapa tillsammans under resans gång.